Truer med å stanse togtrafikken

Norske tog kan stoppe opp fra 1. juli dersom Jernbaneverket ikke får godkjent sikkerheten.