Støre neglisjerer LO-vedtak

LO-kongressen 2005 fatta samrøystes krav om at Noreg bør gje Vanunu politisk asyl. I april 2006 fremja LO på nytt kravet overfor UD. Dei har ikkje fått svar.