Vil samarbeide om miljø

Sjefen for European Cruise Services, Arthur Kordt, vil ha kommunen på banen for å gjøre cruiseskipstrafikken mer miljøvennlig.