Barn og foreldres egne ord

«Mesteparten så ser jeg på TV»(Gutt, 13)