Mest utbredt, minst kjent

Kjønnsvorter er den aller vanligste kjønnssykdommen, men er lite omtalt. 4 av 5 kvinner er smittet.