Krev svar frå Storberget

Justisminister Knut Storberget har hittil nekta å svare på korleis han stiller seg til PST-sjefen sitt framlegg om å avskaffe domstolkontrollen i visse utlendingssaker. Nå må han svare.