Kan ta «helvete» ut av Bibelen

Bibelselskapets styrer Odd Bondevik ønsker debatt om «helvete» bør overleve når ny bibeloversettelse er klar i 2010.