Vil tillate forskning på befruktede egg

Bioteknologinemnda går inn for en liberalisering av dagens strenge lovverk, og vil tillate forskning på overtallige befruktede egg.