Siktet for kjønnslemlestelse

Oslo-politiet har siktet et ektepar for kjønnslemlestelse av fem døtre. Mannen ble i dag fengslet. Dette er første gang et ektepar er siktet i en slik sak i Norge.