Norge kamuflerer arbeidsledigheten

OECD mener Norges lave arbeidsledighetstall skjuler virkeligheten.