- Grensene er ikke tilfeldige

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet på Vestlandet Kåre Askvik mener at det er viktig med grenser for overtid.