Kvinne blir nytt barneombud

En kvinne blir i statsråd fredag utnevnt til nytt barneombud etter Reidar Hjermann.