Tillater privatimport av alkohol

Norge vil oppheve forbudet mot privatimport av alkohol, etter krav fra ESA.