Nordmenn jobber lite

Med gjennomsnittlig 38,9 timer per uke jobber vi mindre enn i de fleste andre landene i Europa.