Hjerteflimmerpasienter uten behandlingstilbud

Både Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet har stanset inntaket av pasienter med hjerteflimmer.