Kongeparet til «ung» messe

Tre dåpsbarn og en 14 år gammel hjelpeprest og mange unge lommedøler, blant dem to av kongeparets barnebarn, satt sitt preg på gudstjenesten i Lommedalen kirke 1. juledag.