• (1/2)
    SKOLETUR: Monica Mæland besøker Gimle skole sammen med Filip Rygg (til v.) og kommunaldirektør Robert Rastad. FOTO: RUNE NIELSEN (arkiv)

«Skoleresultatene for våre grunnskoleelever er de beste blant skolene i storbyene i Norge»

Monica Mæland (H) skryter av elevenes skoleresultater.