Skriver barnet ditt speilvendt?

Det er et tegn på at hjernen fungerer helt som den skal, ifølge eksperter.

NYSGJERRIG MOR: -Hva kommer det av at barn ser bokstaver og tall slik? Eller at formene snus slik når de går veien fra øyet til hånden, spurte Monica Holm seg. Hun la ut på Twitter en tegning av sønnen Amund (6). Han har skrevet navnet til bestevennen sin, Johan.
ELSKER BLOMSTER: Hanna Hillestad Aakre (5) har skrevet en liten historie.
HULTER TIL BULTER: Her står det Johanne 4, det ser du vel :-)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Har du fått tegninger eller skriblerier overrakt av et stolt barnehagebarn og moret deg med å tolke de kreative kråketærne som skal forestille navn og alder?

Monica Holm er en mor som undret seg over sønnens speilvendte bokstaver, hun la ved et eksempel og tvitret ut til den sosiale medieverdenen:

Forklaringen er, ifølge forskere, like naturlig som den er urgammel.

Les også

Dette er de dyreste landene å bli syk i

Les også

Når han og hun er uenige om antall barn

Les også

Gode råd til ferske førsteklasseforeldre

Les også

Test av middagskorn: Dette er et sunnere alternativ til ris

Å gjenkjenne objekter i naturen

— Det er helt riktig og helt naturlig at barn speilvender bokstaver og tall. Det er vår natur og viser at hjernen fungerer som den skal.

HELT NATURLIG: Årsaken til at barn speilvender bokstaver er en mekanisme i hjernen som heter «mirror-invariance», ifølge professor ved NTNU, Mila Vulchanova.

Det sier professor ved NTNU, Mila Vulchanova. Hun er forsker på de kognitive og nevrologiske sidene ved språklæring og leder Språktilegnelses— og språkprosesseringslaben ved NTNU. Årsaken er en mekanisme i hjernen som heter «mirror-invariance». Dette er evnen til å gjenkjenne objekter i naturen både i vanlig form, men også speilvendt og fra forskjellige synsvinkler og fortsatt oppfatte det som samme objekt.

S og Z: Vi må kunne identifisere ting fra forskjellige perspektiver

— Evnen er helt essensiell for mennesket. Det har med overlevelse å gjøre at vi kan identifisere ting i omverdenen fra forskjellige perspektiver. Er det et rovdyr jeg ser der som truer meg eller ei?, sier professoren, og legger til:

— En baby kan også fra fødselen av kjenne igjen ansiktet til mor eller far fra ulike vinkler, menneskeansiktet har symmetri. Bokstavene som barn oftest speilvender har samme symmetri, eksempelvis s, z, k, og symmetriske par som p og q, b og d, sier hun.

Les også

Evelinas brev til elevene rører Facebook

Les også

Angrende tyv sendte penger til skolen

Speilvendte runer

Og det kan være funn som viser at fenomenet «alltid» har vært der i skriftspråket.

— Professor Jan Ragnar Hagland, som er ekspert i norrønt, fortalte meg en gang at det var funnet runer som var skrevet speilvendt. En teori de hadde var at det kan ha vært skrevet av et barn eller en voksen som var i ferd med å tilegne seg skriving, sier Vulchanova.

AET: Tea Hillestad Aakre (4) har tegnet dette hjerte og skrevet navnet sitt.

— Hva skjer med denne evnen når et barn lærer seg bokstaver?- Barn trenger å reversere evnen til speilvending etter hvert som de skal lære bokstaver og tall. Det er fordi det er samme område i hjernens venstre halvdel som prosesserer både objekter og bokstaver/tall, sier Vulchanova. Vi har evidens fra forskningen at dette område blir gradvis dedikert til å bearbeide symboler, f.eks. bokstaver, som resultat av opplæring i lese- og skriveferdigheter, mens objekt- og ansikt prosesseringen skiftes til samme område i høyre halvdelen av hjernen.

- Speilvender venstrehendte i større grad enn høyrehendte?

— Ja, det er en tendens, sier Vulchanova.

Les også

Småjenter er mer selvstendige enn smågutter

T i Tom — strek med tak over

Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger forteller at det er såpass vanlig med speilvendte bokstaver at det på den obligatoriske kartleggingsprøven i lesing i 1. klasse ikke gis feil dersom S-en eller Z-en er speilvendt.

VANLIG: Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle forteller at det er såpass vanlig med speilvendte bokstaver at det på den obligatoriske kartleggingsprøven i lesing i 1. klasse ikke gis feil dersom S-en eller Z-en er speilvendt.

— At elever i første klasse skriver en del speilvendte tall og bokstaver er ikke så rart.De har tidligere forholdt seg til konkreter. En stol er en stol, uansett hvilken vei man snur den. Barn er ikke alltid klar over at retning har betydning ved tall og bokstaver. Men skriver man en liten b speilvendt, er det ikke like uvesentlig. Dablir det jo en d. Det blir ikke godtatt, selv i første klasse, sier Dahle.Barnehagebarn som forsøker seg på å skrive navnet sitt tegner gjerne bokstavene og gjør dem fine. En gutt jeg møtte som het Tom visste at første bokstav i navnet hans var en strek med et tak oppå. Tak kan man jo tegne på mange forskjellige måter. Sånn tror jeg mange barn tenker, legger hun til.

Dahle mener hverken foreldre eller lærere behøver å bli bekymret over at de minste elevene speilvender bokstaver. Det trenger ikke på noen måte indikere senere lese- og skrivevansker.

Samtidig mener hun det er viktig at det tas tak i med en gang hos elevene, da den motoriske utformingen av bokstavskriving lett automatiseres. Avlæring av feil innlært bokstavskriving, kan være vanskelig på et senere tidspunkt.

Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.

Publisert: