Stenger for innsyn i Riksrevisjonen

Stortingsfleirtalet vil avskaffe innsynsretten som presse og publikum i dag har i dei sakene Riksrevisjonen granskar. Først når sakene er ferdigbehandla, skal det heretter bli innsyn.