Bedre hjelp til foreldre

Stavanger slår Bergen solid i satsing på foreldre. Som første by i landet har Stavanger ansatt egen sekretariatsleder for å hjelpe de valgte foreldrene i byens skoler.