• REDD FOR BYRÅKRATI: Administrasjonssekretær Tordis Krokeide i Det Norske Hageselskap i Hordaland frykter at det nye kravet til registrering av bankkonti vil føre til et stort byråkrati for organisasjons-Norge og det frivillige arbeidet.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE

Syklubben inn i kampen mot terror

Som et ledd i Regjeringens kamp mot terror og hvitvasking av penger, blir de om lag 100.000 foreningene i Norge pålagt nye regler for sine bankkonti.