Drøfter sluttpakke for Monica Kristensen Solås

Drøftingene om en eventuell sluttpakke til generalsekretær Monica Kristensen Solås i Redningsselskapet, ble innledet på et første møte mellom partene torsdag.