Dyrt pensjonsløfte

Stortinget garanterer pensjonistene en vekst i pensjonen som er «minst like høy» som den generelle lønnsutviklingen. Men det har ikke Norge råd til, ifølge Pensjonskommisjonen.