Ervik-sikta er sleppte fri

Politiet har fråfalle kravet om varetekt for dei tre toppane i Ervik Havfiske.