- Heimevernet burde settes inn mot terror

Heimevernet burde rustes opp og spesialiseres for å kunne beskytte vitale samfunnsfunksjoner mot terror og sabotasje, mener et nytt utvalg.