– Eldre må gripe jobbsjansen nå

Den forventede pensjonsalderen har ligget stabilt i flere år, men Norge trenger stadig flere i arbeid. – Vi jobber med å heve pensjonsalderen, sier statssekretær Jan-Erik Støstad.