Anklager fylkesmenn for å sabotere regionene

Fylkesmennene er som propper i systemet, og de som sterkest motarbeider regionreformen, mener Liv Signe Navarsete (Sp), Gisle Handeland (A) og KS-leder Halvdan Skard.