– Regjeringen gir seg i sykelønnsstriden

Arbeidsgiverne slipper å betale en større del av regningen for sykelønna, men får økte kostnader med tiltak for å få ned sykefraværet.