30 nordmenn på sykehus i Berlin

Rundt 30 norske turister er lagt inn på sykehus i Berlin etter at de er blitt matforgiftet.