Krev at forvaltningaskjerpar seg

Sivilombodsmannen slår nå alarm overfor Stortinget om dårlege haldningar og «ukultur» i forvaltninga i spørsmål om offentleg innsyn.