Ville partere Statskonsult

Da Victor Norman på ein regjeringskonferanse sist torsdag foreslo å omdanne Statskonsult, sette statsrådskollegene hans tommelen ned. Dei godtok ikkje Normans opplegg.