Godstoga taper mindre

CargoNet, som er NSB sitt motstykke på godstransport med jernbane, tapte «berre» 51 millionar kroner i fjor. Det er ei resultatforbetring på 108 millionar kroner frå 2001, då raude tal var enda raudare.