Gro hylles for modig kamp mot tobakk

Gro Harlem Brundtland hylles for sin innsats mot tobakksindustrien etter at medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) lørdag ble enige om en global traktat mot tobakk.