Oljeskadd fugl langs vestlandskysten

Det er oppdaget et stort antall oljeskadd sjøfugl fra Rogaland i sør til Møre-kysten i nord. Ingen vet hvor oljen kommer fra.