Truer Telenor med mulkt

Post- og teletilsynet truer Telenor med mulkt dersom ikke den kriserammede konkurrenten Easy Connect får full tilgang til databasen over folks telefon- og faksnummer.