La bakteriene leve

Nye antibakterielle produkter skal hemme bakterieveksten på kjøkkenet, på badet og på hendene.