Bruker mindre på krig og fred

Norge har brukt rundt 20 milliarder kroner på fredsbevarende operasjoner utlandet siden 1994. Utgiftene har gradvis blitt mindre de siste årene.