Kartlegger alle bevegelser

I 13 år skal lommemannen ha forgrepet seg mot unge gutter.