Valgerds utfordrar trur på siger

Einar Holstad seier han har tru på å kunne vinne. Valgerd Svarstad Haugland sin varamann gjennom to stortingsperiodar skal i morgon utfordre Valgerd.