Gulen får radioaktiv avfallsplass

Statoil har skrive kontrakt om deponering av lågradioaktivt avfall i Gulen. No kan også det sentrale lageret hamne i sognekommunen.