• RISIKO: Olav Akselsen (A): - Det er mer risikofylt å transportere enn å utvinne olje. <p/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

- Miljøhensyn er viktig grunn til å bore i nord

Olav Akselsen mener at hensynet til miljø og sikkerhet er et godt argument i seg selv for å sette i gang oljevirksomhet i Barentshavet.