Private skoler skyr yrkesfag

78 søkere ønsker å etablere private videregående skoler i Norge. Bare en vil starte tradisjonelle yrkesfag.