Norske barn blant de friskeste i verden

Norske barn er blant de friskeste i verden, målt ut fra dødelighet og sykelighet.