- Vanskelig å tolke valgdagsmålingene i år

Tv-kanalenes valgdagsmålinger er i år ingen garanti for at vi allerede kort etter kl. 20 får et bilde av valgkamputfallet.