Norske marinedykkere tilbyr hjelp

Fem norske marinedykkere på trening i Canada er klare til å bistå i redningsarbeidet etter orkanen Katrinas herjinger på USAs sørvestkyst, opplyser Forsvarsdepartementet.