Leger redde for å gjøre feil

Leger blir stadig mer engstelige for å gjøre feil i jobben, ifølge en dansk undersøkelse.