• Illustrasjon. FOTO: SCANPIX

Ungdom gjør mer lekser og skulker mindre

Norsk ungdom er slett ikke late. En fersk rapport fastslår at ungdommen i fjor var både flittigere og mer pliktoppfyllende på skolen enn for åtte år siden.