• SONEN DØYDDE: Nyfødde Magnus døydde som følgje av svikt ved sjukehuset FOTO: ØIJORD,THOMAS WINJE

Nyfødde Magnus døydde etter to dagar

Svikt ved sjukehuset var mest sannsynleg årsak til dødsfallet, meiner Norsk Pasientskadeerstatning.