Sykehuset har vært i hardt vær den siste tiden, men understreket at de har ryddet opp i kaoset fra fjoråret og nå har 1.000 nye ansatte på jobb. VG meldte i august om etterforskning av tre barnedødsfall, og skriver fredag at politiet også har to voksendødsfall under etterforskning.

Etterforsker Per Sørheim ved Lørenskog lensmannskontor opplyser til NTB at en av sakene er oversendt til vurdering hos påtalemyndigheten, mens andre er under etterforskning.

Kritikk fra Helsetilsynet

*I februar 2011 døde et ett år gammelt barn som var innlagt på sykehuset for dehydrering. Kripos bistår politiet i etterforskningen.

*I september 2011 døde en 20 år gammel kvinne etter det Statens helsetilsyn betegner som uforsvarlig behandling. Etterforskningen ble først henlagt, men siden gjenopptatt. Påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om det skal tas ut tiltale i saken.

*I februar i år døde en mann som var født i 1940, på sykehuset. I sommer tilrådet Fylkesmannen at politiet gikk videre med saken, og den er nå under etterforskning.

*I april døde et spedbarn på sykehuset. Fylkesmannen tilråder ikke å etterforske saken, men politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten før de avgjør saken.

*I mai i år døde et spedbarn to dager etter fødselen. Politiet avventer her svar fra Fylkesmannen.

Tre undersøkelsessaker

Alle meldinger om unaturlige dødsfall politiet mottar, blir først oversendt som undersøkelsessak til Fylkesmannens helseavdeling (fylkeslegen). Terskelen for at de skal anbefale etterforskning er høy, så bare de alvorligste blir etterforsket.

I tillegg til de fem ovenstående sakene, skal rapporter om dødsfallene til tre eldre personer i august og september i år oversendes fra lensmannen til Fylkesmannen, opplyser Sørheim.