Prosjektleder for Nasjonalt nødnettmeldeprosjekt, Justisdepartementets Erik Liaklev, bekrefter dette overfor Dagens Medisin. De leverer sin innstilling i desember.

— Vi har hatt en utredning om forbedring i nødmeldetjenesten, og i den forbindelse har vi vurdert ett felles nødnummer. Vi anbefales at dette ikke iverksettes i Norge, sier Liaklev.

Forslaget om felles nødnummer 112 har møtt kraftig motstand fra fagmiljøene.

— Personlig tror jeg det er en helt riktig avgjørelse, et eget medisinsk nødnummer er i Norge klart dokumentert å være tidsbesparende i kritiske situasjoner, leverer høy fagkyndighet og er navet i en velsmurt overlevelseskjede i tusenvis av situasjoner - hver eneste dag og hvert eneste år, sier lege Mads Gilbert.

Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus sier «Fornuften har seiret og 113-systemet er reddet!»

— Dette er også en betydelig merkedag for norsk akuttmedisin: Det kommunikasjonssystemet som det har tatt 30 år å bygge opp skal bestå og kunne videreutvikles. Og fortsatt skal pasienter og pårørende kunne komme i direkte kontakte med helsetjenestene. Dette sikrer fagkyndigheten og reduserer forsinkelser, sier Brattebø. (©NTB)